Jak już o tym wspomniano, odpowiedni ślad dolegania między zwojami ślimaka i zębami koła ślimakowego ma niemal decydujące znaczenie podczas pracy przekładni ślimakowej. Gdy nie ma zapewnionej poprawności dolegania, można doprowadzić przekładnię ślimakową w szybkim czasie do zniszczenia, a przez to do unieruchomienia mechanizmu lub maszyny.
Przekładnia ślimakowa stanowi często' mechanizm samohamowny (np. w dźwignicach). Zniszczenie więc zębów w kole ślimakowym może się stać powodem nieszczęśliwego wypadku, do czego nie można dopuścić.

Stąd to głównym pomiarem tej przekładni jest sprawdzanie współpracy. Przekładnia ślimakowa jest bowiem narażona na silne zużywanie się. Chcąc to zużywanie zmniejszyć, musimy zapewnić doleganie zwojów ślimaka do zębów koła ślimakowego na jak największej powierzchni. Ponadto zaś możemy sprawdzić prawidłowość zazębienia, a wreszcie bicie uzębienia.
Podczas sprawdzania współpracy musimy również mieć na uwadze takie umiejscowienie śladu dolegania, aby było umożliwione odpowiednie smarowanie podczas zazębiania. Chodzi tu o uzyskanie tarcia płynnego, które zapewnia przekładni ślimakowej dużą sprawność i zabezpiecza przed nadmiernym zużyciem.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty