Jak już wspomniano, kontrola powinna być odpowiednio zorganizowana, aby nie stanowiła hamulca dla produkcji. Cel ten zostanie osiągnięty, gdy oprócz sprawdzania kół po wykonaniu serii sztuk będzie przeprowadzana kontrola sztuk podczas produkcji, czyli poza kontrolą końcową będzie istniała „kontrola pierwszych sztuk". Obowiązki kontroli omówiono przykładowo w niżej zamieszczonej instrukcji.

A. Instrukcja dla kontrolerów kół zębatych
Do obowiązków kontrolera robót na oddziale obróbki kół zębatych należy:
1. Sprawdzanie kół przysłanych do obróbki zębów.
2. Sprawdzanie podczas nacinania zębów.
3. Sprawdzanie całej serii po obróbce.
4. Przestrzeganie specjalnych przepisów porządkowych.

1. Sprawdzanie kół przed obróbką zębów a. Koła walcowe. Należy sprawdzić:
1) Średnicę wierzchołkową. Średnica ta powinna być wykonana
a) albo wg tolerancji podanej na rysunku, albo
b) gdy na rysunku nie ma podanej tolerancji, wówczas dopuszcza się odchyłkę w 10 klasie ISA, tj. h 10 lub H 10 (przy wewnętrznym uzębieniu).
2) Średnicę otworu centrującego.
Średnica ta powinna być wykonana zgodnie z wymiarem, podanym w przewodniku (karcie obiegowej) lub w instrukcji obróbkowej.
3) Bicie walca wierzchołkowego.

2. Sprawdzanie kół podczas nacinania zębów
a. Przy nacinaniu z gruba lub pod szlifowanie powinny być sprawdzone:
1) Średnica dna wrębów. Wrąb należy naciąć na pełną głębokość, przy uwzględnieniu luzu wierzchołkowego lw — (0,2-^-0,3) m-o.
2) Bicie średnicy dna wrębów nie może przekraczać 0,05 modułu.
b. Przy nacinaniu zębów na gotowo lub szlifowaniu zębów należy sprawdzić:
1) Grubość zęba.
2) Współpracę z kołem wzorcowym lub kołem produkcyjnym, uznanym przez kontrolę za wzorcowe.
3) Gładkość powierzchni.
4) Linię zębów.
5) Bicie uzębienia.

3. Sprawdzanie całej serii kół po obróbce zębów
Gdy zostały nacięte lub oszlifowane zęby w kołach z danego przewodnika (karty obiegowej), należy sprawdzić wszystkie sztuki. Po sprawdzeniu należy przedłożyć wyniki:
1) szefowi kontroli lub asystentowi szefa kontroli do zatwierdzenia lub zaopiniowania,
2) jednocześnie kierownikowi oddziału obróbki kół zębatych.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty