Koła o zębach śrubowych są obrabiane takim samym narzędziem, jak koła o zębach prostych, a więc np. narzędziem w kształcie zębatki, które dla uzyskania linii śrubowej zęba pochyla się w trakcie obróbki o kąt beta względem tworzącej walca podziałowego. W związku z takim usytuowaniem narzędzia, wymiary wysokościowe i grubości zębów w przekroju prostopadłym do linii zębów są takie same, jak dla zębów prostych, a ponadto:

— kąt zarysu narzędzia jest normalnym (w przekroju normalnym do zęba) i nominalnym kątem zarysu zębów,

— ruch toczny odbywa się w płaszczyźnie czołowej (prostopadłej do osi obrotu koła), a więc ewolwenta kształtowana jest również w tej płaszczyźnie.

Z powyższych informacji wynika, że koła zębate o zębach śrubowych można rozpatrywać w dwóch przekrojach: normalnym do linii zębów (przekrój normalny N—N) i prostopadłym do osi obrotu koła (przekrój czołowy C—C).

Aby z dwóch kół zębatych o zębach śrubowych zestawić prostą przekładnię o osiach równoległych, koła te muszą mieć jednakowy moduł m, jednakowy kąt zarysu alfa oraz równy co do wartości i przeciwny co do znaku kąt beta.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty