Na podstawie znacznej ilości prób i doświadczeń przeprowadzonych w wielu państwach ustalono różne klasy dokładności.

Na ogół jednak nie określono bliżej, w jakich wypadkach należy stosować bardziej lub mniej dokładną klasę. Określono natomiast wartości dopuszczalnych błędów dla poszczególnych wielkości charakteryzujących uzębienie lub zazębienie.

W normach amerykańskich znajdujemy 4 klasy dokładności uzależnione od prędkości obwodowej koła. Charakterystyczna jest tu odwrotna kolejność numeracji klas dokładności w stosunku do międzynarodowego układu tolerancji średnic.

Wszystkie normy (poza amerykańską) zgodnie określają najdokładniejsze klasy liczbą 1 lub początkową literą alfabetu. Im mniejsza jest wymagana dokładność wykonania, tym większa liczba lub dalsza litera alfabetu jest przywiązana! do danej klasy dokładności.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty