Przekładnia stożkowa jest przekładnią kątową, w której osie kół przecinają się pod kątem.

W przekładniach przenoszących moc przełożenie 1/5 < i < 5, a dla przekładni strojeniowych i nastawczych można dopuścić 1/10 < i < 10.

Wymiary geometryczne kół stożkowych rozpatruje się na zewnętrznym obwodzie wieńca, czyli w najgrubszym przekroju poprzecznym zęba.

Koła stożkowe wymagają do ich wykonania specjalnych obrabiarek. W przypadku niewielkiego obciążenia koła stożkowe można zastępczo frezować podziałowo frezem kształtowym (koła są jednak wtedy niedokładne i jest złe przyleganie współpracujących zębów).

Przy montażu przekładni stożkowej wierzchołki stożków kół podziałowych muszą się spotkać w jednym punkcie. Wymaga to dużej dokładności montażu i regulacji położenia kół.

W większości przekładni zachodzi konieczność jednostronnego ułożysko-wania co najmniej jednego z kół (brak jest miejsca na łożyska w pobliżu wierzchołków stożków podziałowych). Może to powodować zwiększone ugięcia wałków i niejednakowe obciążenie zębów na całej ich długości.

W urządzeniach sterujących, nastawczych oraz w serwomechanizmach, często są stosowane wielostopniowe przekładnie zębate realizujące przełożenie rzędu kilkaset, a nawet kilkaset tysięcy. Tak duże przełożenia wynikają z potrzeby uzyskania bardzo małych prędkości kątowych wałka napędzanego przy stosunkowo dużej prędkości użytych silników elektrycznych.

Każdej wielostopniowej przekładni zębatej, niezależnie od jej przełożenia, stawia się szereg wymagań, do których należą: małe koszty wytwarzania, zwarta konstrukcja, mała liczba elementów—głównie rodzajowych, małe wymiary, a często ponadto mały martwy luz przy zmianie kierunku ruchu, duża dokładność kinematyczna, mały zredukowany moment bezwładności itp. Okazuje się, że sprostanie wszystkim wymaganiom przez osiągnięcie pożądanych minimalnych lub maksymalnych wartości poszczególnych wielkości jest niemożliwe. Należy poszukiwać rozwiązań kompromisowych prowadzących do rezygnacji z jednych cech, a eksponowania innych. Poniżej zostaną uwypuklone możliwości działania konstruktora i wpływ tych działań na cechy wielostopniowej przekładni zębatej.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty